Institut für Archäologische Wissenschaften

Vorderasiatische Archäologie

Dr. Ekin Kozal

Assoziierte Forscherin

Vorderasiatische Archäologie

E-Mail
ekin.kozal@iaw.unibe.ch
Postadresse
Arkeoloji Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
Terzioğlu Kampüsü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TR-17100 Çanakkale